Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Det behöver inte vara dyrt att gå till tandläkaren!

Ring oss idag:

042-12 19 33

För att boka en tid!

Kostnaderna för tandvård kan vara stora idag och därför känns det viktigt för oss att kunna konkurrera och försöka hålla lite lägre priser. Vi är säkra på att med lägre priser känns det bra för dig som patient. Jämfört med många privattandläkare är både Folktandvården och TANDKLINIK billigare.

Priserna nedan är beräknade för personer mellan 30 - 74 år. Är du yngre och inte utnyttjat din tandvårdscheck sänks priset med 150 kr hos både Folktandvården och TANDKLINIK.

Alla från 20 år och uppåt får stöd för tandvård. Stödet består av ett tandvårdsbidrag och ett skydd mot höga kostnader. Vuxna får tandvårdsbidrag som gäller för två år i taget. Bidragets storlek beror på hur gammal du är:

• Är du 30-64 år är tandvårdsbidraget 300 kr under två år.

• Är du 20- 29 år är tandvårdsbidraget 600 kr under två år

• Är du 65+ är tandvårdsbidraget 600 kr under två år.

Ersättningen från Försäkringskassan bestäms av en statlig referensprislista. Om tandläkarens pris motsvarar referenspriset eller är lägre, är det detta pris som ligger till grund för ersättningen. På TANDKLINIK ligger priserna under referensprislistan. Men många tandläkare har priser som ligger över referensprislistan. Då måste du betala mellanskillnaden mellan referenspriset och tandläkarens pris. En ersättningsperiod kan som längst vara 12 månader.

• För tandvård upp till 3 000 kronor betalar du fullt pris (gäller för vuxna).

• För tandvård på 3 001-15 000 kronor får du 50 procent av kostnaden i ersättning.

• För tandvård över 15 000 kronor får du 85 procent av kostnaden i ersättning.

All tandvård berättigar emellertid inte till ersättning. Ingen ersättning lämnas till exempel för för rotbehandling av visdomstanden. Estetisk tandvård, som tandblekning, betalas helt av patienten liksom puts och polering av tänderna. På TANDKLINIK har vi Sveriges lägsta priser på tandvård. När du gjort en undersökning kan du be din tandläkare om ett kostnadsförslag.

AVBOKNINGSREGLER

Får du förhinder och inte kan komma på din bokade tid är det viktigt att du avbokar enligt våra avbokningsregler.

Avbokningar bör ske senast 24 timmar före avtalad tid, i annat fall blir du debiterad enligt våra avgifter.

AVGIFTER

Utebliven tid/sent avbokad måndag-fredag debiteras med 50% av behandlingskostnaden, minimi debitering 550kr per timme.

VARFÖR DEBITERING?

Vi på Tandklinik on Demand AB jobbar aktivt med en avbokningslista, vilket medför att de kunder som väljer att vara med på listan blir kontaktade av oss och erbjudna en tid om vi skulle få en avbokning som passar kunden.

När du som kund uteblir från din bokade behandlingstid är det i regel alltför kort varsel för att kontakta en annan kund, vilket gör att vi står med en lucka samt att kunder som väntar på tid också blir snuvade på sin behandling.